hukuk-1_16_9_1571088318

                                               Ticaret ve Şirketler Hukuku

      Şirketler ve Ticaret Hukuku bölümünde çalışan avukatlarımız, geniş bir sektör yelpazesinde cereyan eden her türlü şirket iş ve işlemleri ile haksız rekabet ve ticari işletme rehni gibi bu hukuk dalına özel konularda hukuki görüş ve danışmanlık verme konusunda uzmanlık sahibidir.

    Türk Ticaret Kanunu alanında uzmanlaşmış Avukatlarımız Türkiye'de faaliyette bulunmak isteyen birçok yerli ve yabancı yatırımcı için irtibat bürosu, şube, temsilcilik, distribütörlük ve iştirak kurulumu dahil olmak üzere şirket kurulumu konusunda yoğun bir şekilde danışmanlık vermekte ve böylece yatırımcılar için en doğru ve en efektif şirket türünün belirlenmesine ilişkin karar alma süreçlerine katkıda bulunmaktadır.

   Büromuz Türk Ticaret Kanunu kapsamında yerine getirilmesi zorunlu şirket formalitelerinin usulünce tamamlanması ve layıkıyla işleyen efektif bir şirket yönetim sisteminin teminini sağlamak için, ana sözleşme tadilleri, sermaye finansmanı, sermaye artırımı, sermaye azaltılması, genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları,  adres ve unvan değişikliği,  müdür atanması, temsil yetkilerinin belirlenmesi gibi günlük ve olağanüstü her tür şirket işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin Ticaret Sicili, Noterler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Vergi Daireleri dahil ilgili merciler nezdinde formaliteleri yürütme konusunda geniş tecrübeye sahiptir. Büromuz Avukatları Enerji ve Madencilik, Finans, Turizm, Taşımacılık, Medya, İlaç ve Tıbbi Ürünler ve Sağlık gibi sektörlerde özel koşullara tabi şirket kuruluşlarında ayrıca ilgili bakanlık ve idari merciler nezdinde gerekli lisans, izin ve ruhsatların alınması ve gerekli bildirimlerin yapılması işlerini de yerine getirmektedir. 

   Şirketlerin ticari faaliyetlerini yürütmesi aşamasında Büromuz tarafından farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillere farklı ticari ihtiyaçları doğrultusunda alım-satım, üretim, distribütörlük, acentelik, hizmet, pazarlama lisans, franchise ve gizlilik sözleşmeleri dahil olmak üzere her tür ticari sözleşmenin hazırlanması, tadil edilmesi, incelenmesi, müzakere edilmesi ve nihai hale getirilmesi ve sona erdirilmesi aşamalarında hukuki destek sunulmaktadır.

   Şirket kuruluşu ve işleyişi aşamalarında eksiksiz danışmanlık hizmeti sunan avukatlarımız şirket oluşumlarının sona erdirilmesi safhalarında özellikle Tasfiye, Teknik İflas ve İflas konularında hukuki görüş ve destek verilmesi hususunda geniş tecrübeye sahiptir.

   Tasfiye sürecine ilişkin hizmetlerimiz bu sürece özgü bilumum iş ve işlemlerinin yürütülmesi, ilgili resmi makamlara gerekli başvuruların yapılması ve formalitelerin takibi işlerini kapsamaktadır.

   Alanında uzman avukatlarımız, mali yönden borca batık hale gelme riski altında bulunan şirketlerin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Hukuku kapsamında teknik iflas halinde olup olmadıklarının tespiti, teknik iflas halinde uygulanacak yasal prosedürler, teknik iflas durumunda olduğu tespit edilen şirketlerin bu durumdan kurtulması amacıyla alternatif sermaye modellerinin geliştirilmesi ve bu süreçte şirket yönetimleri hakkında doğacak sorumluluk rejimi konularında hukuki görüş verilmesi ve gerektiğinde ilgili hukuki işlemlerin yerine getirilmesi hizmetlerini sunmaktadır.

   Büromuz avukatları ayrıca iflas sürecine giren şirketlere, iflas prosedürleri, bu süreçte şirket yönetim organlarının sorumluluk rejimleri, bu sürece ilişkin iş ve işlemler hakkında hukuki görüş vermekte ve gerektiğinde ilgili hukuki işlemlerin yürütülmesi aşamasında müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

İCRA VE İFLAS HUKUKU İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU CEZA HUKUKU AİLE HUKUKU BANKACILIK HUKUKU SİGORTA HUKUKU İNŞAAT HUKUKU GAYRİMENKUL HUKUKU DENİZ TİCARETİ HUKUKU KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU